Applikator-sprayer

Lindec® LCLA applikator

En stor golv behandling, blir plötsligt mycket lättare, snabbare, enklare och roligare.

Med AB Lindec©s nya applikatorvagn kan man enkelt göra stora entreprenader på väldigt kort tid, dessutom med bättre resultat och betydligt mindre arbetskraft/tid. En liten smidig maskin med stor kapacitet med unika funktioner. Batteridriften, gör maskinen till det «gröna valet» utan avgaser eller kablar. Driften beräknas till ca 2 tim eller till ca 4000 m2. Varvstyrd flödespump som anpassar mängden efter gångtakten för att alltid ge rätt mängd material åtgång. D.v.s att åtgången är den samma oavsett gångtakt. Med en potensiometer kontrollerar man materialåtgången. Slutar man gå eller backar, slutar automatiskt flödespumpen gå. Med ett spak på handtaget lyfter man upp borsten alternativt moppduken från golvet, vilket också underlättar då man skall vända eller kör i trånga utrymmen. Maskinen har tre olika verktyg, som kan användas enskilt eller tillsammans; spruta, borste eller moppduk, allt beroende av ur man vill göra behandlingen. Verktygen är mellan 115 och 125 cm breda, vilket innebär att för varje steg man tar har man behandlat över en kvadrat meter.

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD