Cracktec

Produkt beskrivning
Cracktec är en mycket låg viskös injekterings-plast baserad baserad på epoxi. Cracktec innehåller inga lösningsmedel. Cracktec har vid sprickinjektering, en mycket god vidhäftning även till fuktig betong. Detta gör det möjligt att injektera i fuktig miljö. Vidhäftningen i fuktigmiljö är lika med draghållfastheten hos betong C30/37. Den låga viskositeten möjliggör djup penetrering i sprickorna.

Användning område
Injektering för sprickor och bom i cement baserade beläggningar.

Tekniska data
Densitet: 1200 kg/m3
Viskositet: 0.15pa-s
Tryckhållfasthet: 95 Mpa
Draghållfasthet: 60 Mpa
Lägsta härdnings temp: + 5-10 °C
Kulör: Transparant
Rengöring verktyg: Aceton

Injektera sprickor i betonggolv som skall beläggas med ny cement baserad beläggning

1. Såga upp sprickan ca 1/3 av plattans tjocklek eller ner till första lagret armering.
2. Blås rent sågspåret med tryckluft och dammsug noggrant.
3. Cracktec tuber omskakas ordentlig 30 sekunder före användning.
4. Håll tuberna med toppen uppåt, skruva av locket och skruva på mixröret.
5 Fixera tuberna i fogpistolen, håll pistol och tuber med mixröret uppåt och tryck ut luften ur tuberna.
6. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars tryck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandningen inte blir homogen, skaka tuberna bättre före användning.
7. Fyll med Cracktec, låt materialet sjunka undan.
8. Fyll på med ett tunt lager filler.
9. Upprepa punkt 7 och 8 till fogen är full, avsluta med filler.
10. Skrapa bort överflödigt material och toppa med filler.
11. Låt härda ca 5-8 tim i 14-18 grader slipa sedan ytan.

OBS
Mixtuben fungerar inte då material temperaturen är under + 5°C grader samt materialets viskositet ökar vid lägre temperatur. (Förvara tuberna varmt innan användning).

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD