Dansk Herkulit S-TOP

Generelt

Herkulit® S-Top anvendes primært på gulve, hvor der stilles høje krav til holdbarhed, nem pleje, god langsigtet økonomi, og der ønskes et rustikt udseende.
erkulit® S-Top bruges i industrien, indkøbscentre, offentlige lokaler, arkader, kontorer og parkeringshuse.

Herkulit® S-Top er et miljøvenligt naturmateriale. Materialet er ikke diffusionstæt og kan ikke beskadiges af vand; desuden er det antistatisk. Påføringen sker uden anvendelse af miljøfarlige tilsætningsstoffer.

Herkulit® S-Top udføres som et 8–50 mm slidlag, der binder til både gammel og nystøbt beton. Slidlaget er designet til at fungere uden problemer i ekstreme industrimiljøer eller i lokaler, hvor hygiejne er vigtigt. Denne type gulve holder normalt i mere end 30 år selv på steder, der er stærkt trafikerede af f.eks. lastbiler. Gulve i gamle lokaler kan fornys ved belægning med Herkulit® S-Top.

Slidlaget kan anvendes til at forny et helt nedslidt gulv eller til at opgradere et lokale. I begge tilfælde er gulvrenovering et kvalitativt, praktisk og omkostningseffektivt alternativ til fjernelse af eksisterende betongulve. Herkulit®S-Top forhindrer klorider og andre skadelige stoffer i at trænge ned i underbetonen.(Herkulit®S-Top fungerer som en miljøbeskyttelse af underbetonen.) Ved reparation af eksisterende betonoverflader standses karbonatiseringen og nedbrydningen af konstruktionsbetonen. Produktet er frostbestandigt. Installationen skal udføres af en kompetent og erfaren installatør. Slidlag der påføres på fugefri underbeton giver en perfekt og problemfri gulvbelægning. Denne vinderkombination reducerer behovet for gulvfuger med op til 80 % i forhold til almindelige gulve og reducerer derved også fremtidige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. Fugefri underbeton kan opnås ved at betonen og arbejdet tilpasses til optimering af betongulvets funktion, i stedet for at gå på kompromis på grund af bygningskonstruktion og lægningsteknik. Det er muligt ved støbning af undergulvet tidligt i byggeprocessen og belægning af overfladen i et indendørs miljø i slutningen af byggeprocessen. Det sikrer også tolerancer og overfladefinish, der er direkte styret af det miljø, de udføres i. Metoden sparer både tid og penge.

Projekteringsvejledning
Arbejdets udførelse:
Arbejdet kan i store træk inddeles i fem hovedmomenter
- Sandblæsning/fræsning
- Udlægning
- Skrubning, glitning
- Efterhærdning
- Behandling
Betingelser på arbejdsstedet:
Ved udlægning af pladsstøbt Herkulit® S-Top skal betonoverfladen være mindst +10 °C samt fri for dryp og træk.

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD