Fogar betonggolv

Om armerade betongfogar

Under mer än 30 år har betonggolv tillverkats runt om i världen med hjälp av armerade betongfogar fogsystem. Styrkan ligger i deras tekniska kunnande och överlägsna produkter. Vi står till tjänst med konstruktionstips, kundstöd och rådgivning till upphandlare, förbrukare och entreprenörer. När en viss uppgift kräver en speciell produkt har våra armerade Permabans tekniska konstruktionsgrupp kompetens för att hjälpa till, i enlighet med ISO 9001.

Fördelarna med armerade fogar

Armerade fogar (som egentligen bör betecknas "permanenta fogsystem") har fyra viktiga fördelar:

1. De fungerar som en permanent gjutform och skapar en trygg skarv eller arbetsfog under gjutningen.
2. De låter betongen krympa på ett kontrollerat sätt och förhindrar därigenom uppkomsten av slumpmässiga sprickor.
3. De skyddar gjutfogarna från mekaniska skador när byggnaden tagits i bruk och sparar därmed in reparationskostnader.
4. De medger effektiv kraftöverföring mellan intilliggande betongplattor, vilket gör golvet stabilare och hållbarare.

Hur armerade fogar fungerar

Armerade fogar används som arbetsfogar när en dags gjutning är färdig. När betongen härdar och krymper dras fogens kanter (som hålls samman av spröda fognitar) långsamt isär. Stift som är fixerade i betongplattans mittplan förhindrar att plattan rör sig vertikalt och medverkar vid kraftöverföring mellan golvets olika sektioner. När golvet har krympt färdigt kan tomrummet mellan betongplattorna enkelt fyllas med lämplig fogmassa.

FÖR PRODUKTBLAD KLICKA HÄR

Lindec betongprodukter