Golvprodukter

Hårdbetong, dammbindare, förseglare, krympspärr, fogmaterial, rengöringsmedel och underhållsmaterial

Hårdbetong, dammbindare, förseglare, krympspärr, fogmaterial, rengöringsmedel och underhållsmaterial.

AB Lindec® är en ledande leverantör av marknadens starkaste och bästa golvprodukter för tunga industrigolv, där högsta avnötningskrav är i fokus. Vi tillverkar och säljer allt från hårdbetong, betonghärdare, krympspärr och fogmaterial till handverktyg och andra tillbehör. Våra kunder är främst marknadens betonggolvspecialister som har krav på högsta kvalitet, bästa finish och längsta hållbarhet.

Lindec betongprodukter