Herkulit Strö

Herkulit Strö är ett färdigblandat material som appliceras på nylagd färsk
betong. Herkulit består av tvättad, specialgraderad kvarts, Dynagrip
och en specialcement som är baserad på Portland cement.

Herkulit Strö finns i 3 varianter.
• Herkulit Strö 100 för underbetong med vct 0,57-0,60
• Herkulit Strö 200 för underbetong med vct 0,54-0,57
• Herkulit Strö 300 för underbetong med vct 0,50-0,54
Ovan rekommendationer minskar risk för ytkrackelering och kalkutfällning.

Rekommenderad lägsta betongkvalitet i förhållande till sättmått.
Sättmått < 150 mm betongkvalitet C28/35
Sättmått > 150 mm betongkvalitet C30/37
Herkulit Strö absorberar fukt betydligt fortare än konkurrerande produkter, vilket underlättar och säkerställer slutresultatet.

Varför Herkulit hårdbetong?
• Herkulit Strö är klassat som högprestandabetong enligt EU 206-1.
• Herkulit Strö är självpolerande - ju mer slitage, desto bättre finish.
• Herkulit Strö (ljusa färger) är ljusreflekterande.
• Herkulit Strö samlar inte truckhjulsmärken.
• Herkulit Strö ersätter epoxi och polyuretanfärg och har bättre slitstyrka.
• Herkulit Strö appliceras direkt på nyligen lagd, färsk betong.
• Herkulit Strö innehåller ingen metallballast och kan därför inte rosta.
• Herkulit Strö står emot fett, vissa lösningsmedel och lågalkaliska lösningar.

• Herkulit Strö är halkfritt och enkelt att underhålla.

Avnötning
Det största angreppet på betong är avnötning antingen genom slitage av bilar, maskiner, truckar eller gångtrafik. Oberoende testresultat visar att Herkulit strö ökar slitstyrkan med upp till 20 gånger.

Se tabell nedan enligt British Standard (EN/BS 13892-4:2002 and EN/BS 8204-2:2003).

Herkulit® Strö läggningsinstruktion (manuellt med strövagn)

1. Lägg ut underbetongen så plant och jämnt som möjligt. Observera att ett lägre ”sätt-mått” på underbetongen ger en bättre vidhäftning och minskar färgskillnaderna.
2. När ytan är beträdbar och ”fotavtrycket” är ca 1 mm, skall Herkulit®en appliceras. Genom att applicera så sent som möjligt, minskar risken för missfärgning.
3. Förskura ytan innan applicering av Herkulit® Strö. Applicera därefter ut ca 2,5 kg per m2 så jämnt som möjligt med strövagn. Låt sedan Herkulit®en suga fukt från underbetongen och skura därefter in Herkulit®en i ytan med skurskiva.
4. Efter andra skurningen appliceras de återstående ca 2,5 kg per m2 så jämnt som möjligt med strövagn. Låt sedan Herkulit®en suga fukt från underbetongen (Herkulit®en skall genomfukta på mellan 5 minuter och max 15 minuter).
5. Efter det att Herkulit®en har genomfuktat, skura med skurskiva, minst 5-6 gånger i båda riktningarna för bästa planhet och ytfinish. Använda LC Composite skurskiva vid ljusare kulörer. 1200 mm skurskiva ökar planhet.
6. Slutligen skall ytan glättas med glättarblad minst 3-4 gånger i båda riktningarna. Glätta med Vid sista glättningen ha en öppning i framkant på bladet på max 10 mm.
7. Direkt efter sista glättningen, skall efterhärdning utföras:
• Vatten och plast i 14 dagar (100 % effektivitet) Där vatten och plast inte fungerar praktiskt:
• Lindolit 1:2 (84 % effektivitet) + 7 dagar vatten och plast (100 % effektivitet)
• Där ovan inte fungerar: Lindolit 1:1 (84 % effektivitet)
För estetisk polering eller utökat fläckskydd se baksida.

Underhåll: Vi rekommenderar städning med Lindec´s betongsåpa i en kombiskurmaskin (skrubbar och våt dammsuger) med en röd skurnylon.
Underbetong: Rekommendationer vid användning av Herkulit Strö;
Rekommenderar vct:
Top 100, vct 0,57-0,60
Top 200, vct 0,54-0,57
Top 300, vct 0,50-0,54

Rekommenderar: flytmedel baserade på naftalenpolymer, melaminpolymer
Rekommenderar EJ: flytmedel baserade på polykarboxylat.
Rekommenderad lägsta betongkvalitet: i förhållande till sättmått

Sättmått <150 mm Betongkvalitet C28/35
Sättmått >150 mm Betongkvalitet C30/37

Lindec betongprodukter