Lindec Lime Wash

Lindec Lime Wash

Lime Wash tar bort kalkutfällningar

När ny betong blir fuktig tränger vatten ned i porerna och löser upp kalk (kalciumhydroxid). Kalken transporteras till ytan och reagerar med koldioxid från luften som fälls ut som kalciumkarbonat på ytan. Vattnet dunstar och kvar blir kalken som binds till betongytan. Så uppstår kalkutfällningar.

Kalkutfällningar är inget direkt tecken på dålig eller skadad betong. Utfällningarna kan tas bort från en slät betongyta med LIME WASH. LIME WASH medför en viss etsning av ytan. Därför kan det bli nödvändigt att tvätta hela betongytan för att få ett enhetligt utseende. Kalkutfällningar försvinner oftast med tiden, detta tar lång tid. Efter behandling är ytan helt öppen och måste impregneras med STAIN WASH/Lithurin® för att inte suga åt sig föroreningar.

Lime Wash rengör betongytor

LIME WASH löser smuts och föroreningar från betongytan samtidigt som den etsar bort ev. cementfilm. Efter behandling är ytan helt öppen och måste impregneras för att inte suga åt sig föroreningar.

Lime Wash istället för slipning av gamla golv innan Lithurin® behandling

LIME WASH kan med fördel användas på gamla golv som en förbehandling innan Lithurin® behandling istället för att slipa rent ytan. Efter behandling måste ytan impregneras med Lithurin® direkt för att inte suga åt sig föroreningar.

Läggningsanvisning

LIME WASH får aldrig torka in i ytan.

Betongytan skall vara finsopad alternativt dammsugen. Lägsta temperatur för applicering av LIME WASH är +5°C.

Applicering

LIME WASH läggs ut med kombiskurmaskin med svart skurnylonduk. Med sugfunktionen avstängd.
När tanken är tom, fyll på med vatten. Sätt på sugfunktionen, skura och sug upp resterna på samma yta innan ytan torkar.
Fortsätt på samma sätt på resten av ytan.
LIME WASH skall ej spädas med vatten.

Åtgång

LIME WASH: Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m². Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter /m².
Under vissa förhållanden t. ex låga temperaturer blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir den kortare.

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD