Lindec Stain Wash

Fläckskydd för betonggolv. Alla betongytor behöver impregneras för att få en beständig och lättstädad yta.

För härdning, densifiering och försegling har vi Lithurin produkterna HARD, DENS och SEAL.

Utöka fläckskyddet av behandlade betongytor, med StainWash.

Betong är ett sugande material, efter impregneringar blir ytan mindre sugande. Beroende på vilken typ av impregnering och betong kvalitet som utförts varierar skyddet.
StainWash avisar vätskan som pärlar sig på ytan och ökar skyddet mot missfärgning av spillda vätskor. Beroende på vilken typ av användnings område som golvet ändvänds till, kommer skyddet att minska med tiden och kan då lätt behandlas igen på de ytor som används mesta.

För daglig rengöring använd Betongsåpa som upprätthåller fläckskyddet på betongytan. Var noga med att inte använda sura eller basiska rengöringsmedel som angriper betongytan.

Läggningsanvisning
Betongytan skall vara ren och fri från föroreningar. Lägsta temperatur för applicering av StainWash är +5°C Instruktioner för StainWash
1. Appliceras med lågtrycksspruta eller Lindec® LCLA applikator.
2. Arbeta in materialet i ytan med Skurmaskin och LC Rider Pad 1000 tills ytan är mättad.
3. Avlägsna överskottsmaterial med kombiskurmaskin innan StainWash torkar.
4. Låt materialet torka.
5. För att betongytan skall få rätt mängd material skall instruktionen ovan följas.
6. Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare.

Efterpolering
När materialet torkat:
- Torrpolera med fin skurnylon typ LC Rider Pad 1500/3000
Alternativt
- Skura ytan med skurnylon typ LC Rider Pad 1500/3000 och Betongsåpa

Åtgång
StainWash: Maskinglättad yta: ca 0,10-0,15 liter/m².
Under vissa förhållanden t. ex låga temperaturer blir absorbtionstiden längre och vid högre temperaturer blir den kortare.

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD