Lindec Stain Wash

Lindec® Stain Wash
Fläckskydd för betonggolv

Alla betongytor behöver impregneras för att få en beständig och lätt städad yta.

För härdning, densifiering och försegling har vi Lithurin produkterna HARD, DENS och SEAL.
För mer info besök www.lindec.com

Utöka fläckskyddet av behandlade betongytor, med STAIN WASH.
Betong är ett sugande material, efter impregneringar blir ytan mindre sugande. Beroende på vilken typ av impregnering och betong kvalitet som utförts varierar skyddet.
STAIN WASH avisar vätskan som pärlar sig på ytan och ökar skyddet mot missfärgning av spillda vätskor. Beroende på vilken typ av användnings område som golvet ändvänds till, kommer skyddet att minska med tiden och kan då lätt behandlas igen på de ytor som används mesta.

För daglig rengöring använd Betongsåpa som upprätthåller fläckskyddet på betongytan. Var noga med att inte använda sura eller basiska rengöringsmedel som angriper betongytan.Läggningsanvisning

Betongytan skall vara ren och fri från föroreningar. Lägsta temperatur för applicering av STAIN WASH är +5°CInstruktioner för STAIN WASH

Appliceras med lågtrycksspruta eller kanna med stril.
Arbeta in materialet i ytan med Skurmaskin och LC Rider Pad 1000 tills ytan är mättad.
Avlägsna överskottsmaterial med Lindec mopp.
Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
Låt materialet torka.
Bearbetas enklast med steg 1 till 5, i etapper om 100 m² åt gången per person
(2 personer = 200 m²).
För att betongytan skall få rätt mängd material skall instruktionen ovan följas.
Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare.


Efterpolering

När materialet torkat:

Torrpolera med fin skurnylon typ LC Rider Pad 1500/3000
Alternativt
Skura ytan med kombiskurmaskin med fin skurnylon typ LC Rider Pad 1500/3000


Åtgång

STAIN WASH: Maskinglättad yta: ca 0,10-0,15 liter/m².
Under vissa förhållanden t. ex låga temperaturer blir absorbtionstiden längre och vid högre temperaturer blir den kortare.