Lindolit W

Lindolit® W
Motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering
Lindolit® W (vattenbaserad) motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering. Appliceras på nylagda betonggolv. Lindolit® W är en vattenbaserad akrylatdispersion med tillsatser som används för att behandla nylagda golv.

Vid användning
En korrekt sammansättning och professionell bearbetning av ett betonggolv är inte fullt tillräckligt för att erhålla maximal styrka och hållbarhet. Efterbehandlingen är av stor vikt för slutkvaliteten. Ytan får inte torka ut för fort, framförallt inte i samband med högre temperaturer, låg fuktighet, vind, etc. Detta kan resultera i en lägre styrka och större krympning.

Fördelar
• Lindolit® W är vattenbaserat.
• Lindolit® W avger inga gaser eller ångor.
• Lindolit® W hindrar snabb uttorkning av ytan.
• Lindolit® W minskar krympning i betongen.
• Lindolit® W reducerar eventuell kalkutfällning.
• Lindolit® W är effektivitetsprovat och godkänt (se separat testresultat).
• Lindolit® W kan användas i kombination med vatten och plast.
• Lindolit® W är använt på mer än 5 000 000 m2 betonggolv.

Transport och lagring
Lindolit® W är frostkänsligt.

Hållbarhet
Lindolit® W är hållbart i ett år om det lagras korrekt.

Applicering
Lindolit® W ska appliceras direkt efter den sista glättningen eller så snart som möjligt, beroende på temperatur, luftfuktighet, vinddrag, etc. Lindolit® W fördelas ut på ett jämnt sätt med en ”sweeper” eller en mjuk borste.
Vid läggning av betonggolv under extrema väderförhållanden, exempelvis direkt solljus eller kraftig vind, kan Lindolit® W appliceras direkt efter att betongen lagts ut. Blandning: spädas med en del vatten (1:1).
Då Lindolit® W appliceras efter glättning ska det spädas med en del vatten (1:1). Då det används som krympspärr/membranhärdare i kombination med vatten och plastfolie ska det spädas med två delar vatten (1:2).
Lindolit® W ger till en början en mjölkliknande yta som efter något dygn blir transparent. Under förutsättning att Lindolit® W appliceras korrekt kommer en blank yta att framträda då det torkat.

Åtgång (koncentrat)
Blandad 1:1, åtgång 0,10 liter / m²
Blandad 1:2, åtgång 0,08 liter / m²

Testat
Lindolit® W är testat i enlighet med BS7542:1992 (europeisk standard).