Lindolit W

Motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering

Lindolit® W (vattenbaserad) motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering. Appliceras på nylagda betonggolv. Lindolit® W är en vattenbaserad akrylatdispersion med tillsatser som används för att behandla nylagda golv.

Vid användning:
En korrekt sammansättning och professionell bearbetning av ett betonggolv är inte fullt tillräckligt för att erhålla maximal styrka och hållbarhet. Efterbehandlingen är av stor vikt för slutkvaliteten. Ytan får inte
torka ut för fort, framförallt inte i samband med högre temperaturer,låg fuktighet, vind, etc. Detta kan resultera i en lägre styrka och större krympning.

Fördelar:
• Lindolit® W är vattenbaserat.
• Lindolit® W avger inga gaser eller ångor.
• Lindolit® W hindrar snabb uttorkning av ytan.
• Lindolit® W minskar krympning i betongen.
• Lindolit® W reducerar eventuell kalkutfällning.
• Lindolit® W är effektivitetsprovat och godkänt (se separat testresultat)
• Lindolit® W kan användas i kombination med vatten och plast
• Lindolit® W är använt på mer än 5 000 000 m2 betonggolv

Transport och lagring:
Lindolit® W är frostkänsligt.

Hållbarhet:
Lindolit® W är hållbart i ett år om det lagras korrekt.

Applicering:
Lindolit® W ska appliceras direkt efter den sista glättningen eller så snart som möjligt, beroende på temperatur, luftfuktighet, vinddrag,etc. Lindolit® W sprutas på och fördelas jämnt med en ”Lindec” mopp.
Lindolit® W ger till en början en mjölkliknande yta som efter något dygn blir transparent. Under förutsättning att Lindolit® W appliceras korrekt kommer en blank yta att framträda då det torkat.

Åtgång:
Färdigblandad 1:1, åtgång 0,20 liter / m²

Testat:
Lindolit® W är testat i enlighet med BS7542:1992 (europeisk standard).

Efterbehandling:
StainWash ger en glansig lättstädad yta.

Lindec betongprodukter