Linofog

Linofog Mix har tagits fram för att förse industrin med en säker och hållbar fogmassa. Den kännetecknas av en utomordentlig tryckstyrka och elasticitet.

Linofog Mix är baserad på polyuretan och appliceras lämpligast med en ”mix tub” (fog pi stol). Linofog fungerar i minusgrader, ända ned till -50°C. Materialet får dock inte komma i kontakt med vatten och fukt eller låga temperaturer vid applicering. Dessutom har Linofog Mix en god kemikaliebeständighet, vilket tydligt framgår av förteckningen nedan. En förstklassig och professionell gjutning av ett golv är inte alltid tillräcklig för att bästa möjliga resultat ska kunna erhållas. För att förhindra sprickor i betonggolv blir det därför allt vanligare att man sågar ut sprickanvisningar i kvadrater om ca 6 x 6 m eller 8 x 8 m, beroende på pelare etc. Efter tidigast 3-6 månader dammsugs, primas och fylls fogarna. Därefter slipas fogarna av med en slipmaskin. Linofog Mix kan också användas till spricklagning och mindre skador.

Syra: 10% svavelsyra
50 % fosforsyra
50 % kromsyra
Animaliskt: fett, protein, blod
Alkaliskt: 1 % kaustik soda
1 % ammoniak
Vegetabiliskt: fett, protein, socker
Salt: NaCl, Na2CO9
10 % NaHCO9
Olja: råolja, lättolja maskinolja, lampfotogen (mineralisk)

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD