Linoprimer

Linoprimer är en 1-komponent, ofärgad polyuretan primer som härdar med fukten i luften. Linoprimer tränger ned i betongen (1,5mm djupt på K 50 betong) och bildar grund för bättre vidhäftning i kombination med Lindec´s fog och spricklagnings system. Linoprimer kan också användas som beläggnings skydd mot vissa kemikalier, syror, alkalier och oljor. Torktiden är ca 3 timmar vid + 230C och 50 % relativ luftfuktighet och övermålningsbar efter ca 3-5 timmar.

Åtgång betong fogar (baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup):
Ca 250 meter fog
Åtgång beläggning:
Ca 5-8 m2 per liter per strykning

Teknisk info:
Lino primer
Densitet 1000 kg/m3
Volumtorrhet 35%
Färg Ofärgad
Utseende Blank
Rengöring Förtunning
Pennetreringsdjup (K50) ca 1,5 mm

Läggningsinstruktion fogar:
1. Fogen skall noggrant dammsugas
2. Eventuellt tejpas fog kanten for bättre estetiskt utseende
3. Primning sedan med liten pensel som passar i fogen
4. Låt torka 3-5 timmar
Läggningsinstruktion beläggning:
1. All löst sittande betong skal avlägsnas
2. All eventuell cementhus skall blästras eller slipas bort
3. Dammsug noggrant
4. Applicera med bred typ biber roller 1- 2 gånger

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD