Lithurin

Lithurin Formula

Historia
Lithurin har applicerats på betonggolv i över 40 år på mer än 35 000 000 m². Bland våra kunder finns bland annat välrenommerade kunder som till exempel Volvo, Coca Cola, Akzo Nobel, Facebook och IKEA.

Effektivitet Oberoende testresultat visar att när Lithurin® används som krympspärr är effektiviteten 75%.

Var lägger man Lithurin®
• Lager, produktions- och distributionslokaler
• Butiker, varuhus och shoppingcenter
• Garage och parkeringshus

Lithurin® Formula Är en välbevarad sammansättning med ursprung från 1930-talet och har genom åren förädlats till dagens produkter. Tekniken beskrivs enkelt som en kemisk reaktion mellan mineraler och ämnen i betongen och produkten.
Fördelen är att när den kemiska reaktionen är avslutad är resultatet en homogen struktur i betongen, utan risk för avskalning eller avflagning. Avnötning Avnötning är det största angreppet på betong, antingen genom slitage av maskiner, truckar eller gångtrafik.
Oberoende testresultat visar att Lithurin®behandlingen ökar avnötningsmotståndet med cirka 10-20 gånger enligt Aston Services, Storbritannien. Lithurin® ersätter enklare hårdbetongprodukter, med lägre risk, mindre arbetskraft till en lägre kostnad. Miljö Indoor Air Comfort GOLD Lithurin® är vattenbaserat och miljövänligt. Lithurin® avger ingen lukt eller smak.

Inomhusbehandling
1 x Lithurin® Hard 1 x Lithurin® Seal

Användningsområde: när kravet är en hård och slitstark yta på ett maskinglättat betonggolv. En korrekt utförd behandling ger ett nötningsvärde motsvarande hårdbetong.
1 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin®Dens

Användningsområde: när kravet är en hård och slitstark yta på ett maskinglättat betonggolv, som skall begjutas med vatten, t.ex. en spolhall eller ytor som skall rengöras med högtryckstvätt.
1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när kravet är att dammbinda spacklade ytor. En korrekt utförd behandling ger en dammfri, lättstädad och glansig yta. Lithurin® Dens minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan.
1 x Lithurin® Seal

Användningsområde: när kravet är att dammbinda ett maskinglättat betonggolv. En korrekt utförd behandling ger en dammfri, lättstädad och glansig yta. Lithurin® Seal minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan.
1 x Lithurin® Seal

Användningsområde: kan användas som en kombinerad krympspärr och dammbindare. Appliceras direkt på en färdigglättad yta.
1 x Lithurin® Protec

Användningsområde: när kravet är en toppbehandling för att öka fläckskyddet på betongytan.
Lithurin® Protec används i kombination med Lithurin® Dens och Lithurin® Seal. Diamantslipad betong Lithurin® Hard

Användningsområde: när kravet är en hårdare yta. Med en hårdare yta framträder glansen i ytan tidigare jämfört med en obehandlad yta. (Ökar glansbeständigheten och är kostnadseffektiv.)
1 x Lithurin® Dens

Användningsområde: när kravet är att få en tät yta före polering av betongytan. Lithurin® Dens stänger porerna i betongytan och ger en djup glans.
1 x Lithurin® Protec

Användningsområde: när kravet är en toppbehandling för att öka fläckskyddet på betongytan. Används i kombination med Lithurin® Dens.
Utomhusbehandling 2 x Lithurin® Hard Användningsområde: när kravet är en hård och slitstark yta utomhus, där betongen har en finare ytstruktur.
2 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin® Dens

Användningsområde: när kravet är en hård och hållbar yta utomhus, och betongen har en grövre ytstruktur.
1 x Lithurin® Protec Användningsområde: när kravet är att öka fläckskyddet på betongytan. Används i kombination med Lithurin® Dens.

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD