Lithurin Formula

**
Lithurin® Formula är en välbevarad sammansättning med ursprung från 1930-talet och har genom åren förädlats till dagens produkter. Tekniken beskrivs enkelt som en kemisk reaktion mellan mineraler och ämnen i betongen och produkten.

Fördelen är att när den kemiska reaktionen är avslutad är resultatet en homogen struktur i betongen, utan risk för avskalning eller avflagning. Avnötning Avnötning är det största angreppet på betong, antingen genom slitage av maskiner, truckar eller gångtrafik.
Oberoende testresultat visar att Lithurin®behandlingen ökar avnötningsmotståndet med cirka 10-20 gånger enligt Aston Services, Storbritannien. Lithurin® ersätter enklare hårdbetongprodukter, med lägre risk, mindre arbetskraft till en lägre kostnad.

Lindec betongprodukter