Lithurin® LC Rider pad system

Lithurin® LC Rider pad system

Fördelar:
Polerad yta med bibehållen cementpasta i ytan. Ingen ballast eller stålfiber framträder
Lithurin behandlingen ökar slitstyrkan och tätheten av ytan med upp till 20 ggr.
Kalcium fällningar från betongytan avlägsnas.
Friktion på ytan minimeras, vilket förenklar städning och motverkar hjulspår från truckar.
Effektivt och ekonomiskt alternativ.

Utförande: HARD / SEAL
Lithurin HARD med LC Rider PAD 320.
Lithurin SEAL Sprutas på och moppas av.

Utförande: HARD / DENS / STAIN WASH
Lithurin HARD med LC Rider PAD 320.
Lithurin DENS med LC Rider PAD 800/1000.
STAINWASH ”fläck skydd” med LC Rider PAD 1500/3000.

Utförande: Diamant polering
Diamant polera efter Lithurin HARD och LC Rider Pad 320.
Med vatten och LC Rider Pad 400D/800D
För att öka glansen och minimera skiftningar i ytan.

Förutsättningar:
Maskinglättad betongyta
Endast vatten och plast som efterhärdning.
Betong kvalitet av min C30/37
Golvet skall härdas i minst 7 dagar vid temperatur på 15 – 20 grader
Golvet skall härdas i minst 14 dagar vid temperatur på 10 – 15 grader
Vid lägre betong kvalitet förlängs härdningstiden

Ytan skall vara torr innan behandling med Lithurin HARD
Lithurin Hard ökar tätheten och slitstyrkan.

Applicera min 0,15 lit/m2. Vi rekommenderar 0,2 lit/m2

Efter applicering med Lithurin HARD, skura kanterna med kantmaskin och LC PAD 120/320.
Applicera vatten på ytan och gummiraka ut överskottet från kanten, så att kombiskurmaskinen kan få upp det.

Efter applicering av Lithurin HARD, polera ytan med LC Rider PAD 320
Låt inte materialet torka.

Efter polering med LC Rider Pad 320 skall en glansig yta framträda.
Vid lägre förbrukning av Lithurin HARD framträder inte glansen direkt efter polering.

Kör kombiskurmaskinen efter väggarna med LC Pad 320.
Ifall ytan torkar, vattna.

Rengör ytan med kombiskurmaskin och LC Pad 320
Ifall ytan torkar, vattna.

OBS! Torr polera aldrig då dammet av kristaller, då det är vådligt att inandas.

Efter polering av Lithurin HARD med LC Rider Pad 320, skall en glansig yta framträda.

Utförande: HARD / SEAL
Lithurin HARD med LC Rider PAD 320.
Lithurin SEAL Sprutas på och moppas av.

Utförande: HARD / DENS / STAIN WASH
Lithurin HARD med LC Rider PAD 320.
Lithurin DENS med LC Rider PAD 800/1000.
STAINWASH ”fläck skydd” med LC Rider PAD 1500/3000.

Applicera Lithurin DENS med spruta. Låt ytan torka.
Polera med LC Rider PAD 800/1000. Efterstäda med skurmaskin med LC PAD 800/1000

Vid låga temperaturer (för att spara tid)
Applicera Lithurin DENS på samma sätt som HARD.
Polera med LC Rider PAD 800/1000 och sug upp innan ytan börjar torka.

För att öka fläckskyddet
Applicera Stainwash med spruta och efterbehandla med mopp för bästa resultat. Låt torka
Torr polera med LC Rider PAD 1500/3000. Efterstäda med skurmaskin och LC Pad 1500/3000

LC Rider Pads
Kantmaskiner “LC424 / 61 cm”
Art 1351 Monteringsskiva
Art 1362 Fästplatta
Art 1352 LC Rider Pad 120
Art 1354 LC Rider Pad 320
Art 1356 LC Rider Pad 800
Art 1358 LC Rider Pad 1000
Art 1334 LC Rider Pad D400
Art 1336 LC Rider Pad D800

Skurmaskin “LC436 / 94,5 cm”
Åkglättare “LC 900 / 94,5 cm”
Art 1350 Monteringsskiva
Art 1362-1 Fästplatta
Art 1353 LC Rider Pad 120
Art 1355 LC Rider Pad 320
Art 1357 LC Rider Pad 800
Art 1359 LC Rider Pad 1000
Art 1340 LC Rider Pad 1500
Art 1341 LC Rider Pad 3000
Art 1335 LC Rider Pad D400
Art 1337 LC Rider Pad D800

Lindec betongprodukter