Lithurin® Rider pad

Lithurin® Rider pad

Fördelar:
En polerad yta med bibehållen cementpasta i ytan. Ingen ballast eller fiber framträder. Lithurinbehandlingen ökar slitstyrkan och tätheten av ytan med upp till 20 ggr. Kalciumfällningar från betongytan avlägsnas. Friktionen på ytan minimeras, vilket förenklar städning och motverkar hjulspår från truckar.
Utförande:
HARD / SEAL / SEAL 3.0 Lithurin®
HARD med LC Rider Pad 320. Lithurin® SEAL / SEAL 3.0 sprutas på ytan och moppas av med fin mopp.
Utförande:
HARD / SEAL 3.0 / PROTEC Lithurin® HARD med LC Rider PAD 320. Lithurin® SEAL 3.0 med LC Rider PAD 800. Lithurin® PROTEC med LC Polish PAD 1500/3000. Förutsättning: nya betongytor Maskinglättad betongyta. Endast vatten och plast som efterhärdning. Använd ingen krympspärr.
Betongkvalitet av minimum C30/C37. Golvet skall härda i minst 7 dagar vid en temperatur på 15 – 20 °C Golvet skall härda i minst 14 dagar vid en temperatur på 10 – 15 °C Vid lägre betongkvalitet förlängs härdningstiden. Förutsättning: gamla betongytor Applicera LimeWash på ytan. Rengöringsslipa med LC Clean Pad 120. OBS! Rengör ytan innan slammet torkar.

Lithurin® Hard är ett impregneringsmedel som ökar tätheten och slitstyrkan på betongytan. Applicera minimum 0,15 - 0,20 lit/m² Lithurin® HARD.

Applicera Lithurin® HARD med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan. Låt materialet reagera i ca 15 min. Polera ytan med LC Rider PAD 320 medans Lithurin® HARD är flytande. Ytan får inte torka innan rengöring. Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin® SEAL/ SEAL 3.0 appliceras. En jämn sidenblank yta skall framträda. Torr polera aldrig.

Vid alternativ HARD / SEAL / SEAL 3.0 Lithurin® SEAL är en förseglare (dammbindare) som tätar ytan och ökar slitstyrkan. Efter Lithurin® HARD behandlingen torkat: 1. Applicera 0,15 lit/m2 Lithurin® SEAL med en lågtrycksspruta eller en LC Applikator på ytan. 2. Lithurin® SEAL skall ligga blöt på ytan i minst 15 minuter. 3. Moppa av ytan med en fin mopp. 4. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande. 5. Lithurin® HARD / SEAL behandling är klar. En blank yta skall framträda.

Vid alternativ HARD / SEAL 3.0 / PROTEC Applicera 0,15 lit/m² Lithurin® SEAL 3.0. Applicera med en lågtrycksspruta eller en LC Applikator på ytan. Moppa av ytan med fin mopp. Låt ytan torka. OBS! Det är viktigt att ytan blir mättad vid första appliceringen. Polera ytan med LC Rider PAD 800 och vatten. En blank yta skall framträda. För en blankare yta; polera med LC Rider PAD 1000 och vatten. En blankare yta skall framträda. Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. OBS! Inga rester får finnas kvar när Lithurin® PROTEC appliceras.
Alternativ vid låg temperatur som ger långa torktider. Applicera 0,15 lit/m² Lithurin® SEAL 3.0. Applicera med en lågtrycksspruta eller en LC Applikator. OBS! Det är viktigt att ytan blir mättad vid första appliceringen. Polera ytan med LC Rider PAD 800 medans Lithurin® SEAL 3.0 fortfarande är flytande. OBS! Ytan får inte torka före rengöring. Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin® PROTEC appliceras. Torrpolera aldrig. Lithurin® PROTEC

Lithurin® PROTEC är ett impregneringsmedel som ökar fläckskyddet på betongytan. Applicera 0,1–0,15 lit/m² Lithurin® PROTEC. Applicera Lithurin® PROTEC på ytan med en lågtrycksspruta eller en LC Applikator. Moppa av ytan med en fin mopp. Var nog med att ytan blir mättad och Lithurin® PROTEC är jämnt fördelat på ytan. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig. Låt ytan torka. Polera ytan med LC Polish PAD 1500/3000 och Betongsåpa blandat 1:10 med vatten. Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten och Betongsåpa blandat 1:100 med vatten.

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD