Norsk Herkulit S-TOP

Allmänt

Herkulit® S-Top brukes spesielt til gulv, der det stilles høye krav til slitestyrke, lettstelthet, god langtidsøkonomi, og ønsker om et rustikk utseende.
Herkulit® S-Top brukes i industrien, kjøpesentre, offentlige lokaler, gallerier, kontor og parkeringshus.
Herkulit® S-Top er et miljøvennlig naturmateriale. Materialet er ikke diffusjonstett og kan ikke vannskades, det er dessuten antistatisk. Arbeidet med legging foregår uten bruk av miljøfarlige tilsetningsstoffer.
Herkulit® S-Top er laget som et 8-50 mm slitasjesjikt, som binder seg til både gammel og nylagt betong. Slitelaget er designet for å fungere problemfritt i utsatte industrimiljøer, eller i lokaler der hygiene er viktig.
Denne typen gulv holder normalt i mer enn 30 år, selv på steder som er sterkt trafikkert av f.eks. trucker.

Gulv i gamle lokaler fornyes ved belegg med Herkulit® S-Top. Slitelaget kan brukes til å fornye et helt nedslitt gulv eller til å oppgradere et lokale. Gulvrenovering er i begge tilfeller et kvalitativt, praktisk og kostnadseffektivt alternativ for å erstatte eksisterende betonggulv.

Herkulit® S-Top hindrer klorider og andre skadelige stoffer i å trenge inn i underbetongen. (Herkulit® S-Top fungerer som en miljøvennlig beskyttelse for underbetongen.) Ved reparasjon av eksisterende betongoverflater stoppes karboneringen og nedbrytningen av konstruksjonsbetongen. Produktet er frostbestandig.

Monteringen må utføres av en kompetent og erfaren montør. Slitelag som legges på fugefri underbetong gir et perfekt og problemfritt gulvbelegg. Denne vinnende kombinasjonen reduserer behovet for gulvfuger med inntil 80 % sammenlignet med vanlige gulv og reduserer dermed også fremtidige reparasjons- og vedlikeholdskostnader.

Fugefri underbetong kan lages ved at betongen og arbeidet tilpasses, for å gjøre funksjonen til betonggulvet optimal, i stedet for å måtte inngå kompromiss, på grunn av bygningskonstruksjon og leggeteknikk. Å støpe undergulvet tidlig i byggeprosessen og belegge overflaten i et innendørsmiljø på slutten av byggeprosessen, gjør dette mulig. Det sikrer også toleranser og overflatebehandlinger, som er direkte kontrollert av miljøet de blir utført i. Metoden sparer både tid og penger.

Prosjekteringsanvisninger
Utførelse av arbeidet:
Arbeidet kan grovt deles inn i fem hoveddeler
- Blestring/fresing
- Legging
- Skrubbing, glatting
- Etterherding
- Behandling
Forhold på arbeidsplassen:
Ved legging av plaststøpt Herkulit® S-Top må det være minst +10°C på betongoverflaten, samt være fri for drypp og trekk

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD