Strövagn

Lindec® strövagn (modell 2020)

Ny och modifierad modell
AB Lindec® nya strövagn hjälper dig/Er att sprida kvarts, fiberstop och hårdbetong jämnt över ytan.
Utrustad med lager av urethanplast som lagerskydd med minskad förslitning och underhåll som följd. Ett nytt och tredje hjul framför operatören ger lättare applicering och stadigare uppställning.

Lindec betongprodukter