Lithurin Diamond pad system

Lithurin® Diamond pad

Fördelar:
Lithurinbehandlingen ökar slitstyrkan och tätheten av ytan med upp till 20 ggr. Kalciumfällningar från betongytan avlägsnas. Friktion på ytan minimeras, vilket förenklar städning och motverkar hjulspår från truckar.

Utförande: HARD / SEAL 3.0 / PROTEC
Lithurin® HARD med LC Diamond Pad 800.
Lithurin® SEAL 3.0 med LC Diamond Pad 1500
Lithurin® PROTEC med LC Polish Pad 3000.

Lithurin behandlingen skall torka, innan våtpolering utföres.

Förutsättning: nya betongytor
Maskinglättad betongyta
Endast vatten och plast som efterhärdning. Använd ingen krympspärr.

Betongkvalitet av min C30/C37.
Golvet skall härdas i minst 7 dagar vid en temperatur på 15 – 20 °C.
Golvet skall härdas i minst 14 dagar vid temperatur på 10 – 15 °C.
Vid lägre betongkvalitet förlängs härdningstiden.

Förutsättningar: gamla betongytor
Gamla betongytor skall rengöras. Slipa ytan med LC Diamond Pad 400 och vatten.
Nedsmutsade ytor skall förbehandlas med LimeWash.

Lithurin® HARD
Lithurin® Hard är ett impregneringsmedel som ökar tätheten och slitstyrkan på betongytan.
Applicera minimum 0,15-0,20 lit/m² Lithurin® HARD.
Applicera Lithurin® HARD med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
Låt materialet reagera i ca 15 min. Låt ytan torka.
Polera/slipa ytan med LC Diamond PAD 800 och vatten.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin® SEAL 3.0 appliceras.
En jämn, sidenblank yta skall framträda. Torrpolera aldrig.

Lithurin® SEAL 3.0
Lithurin® SEAL 3.0 är ett impregneringsmedel som densifierar betongytan.
Applicera 0,12 - 0,15 lit/m2 Lithurin® SEAL 3.0.
Applicera Lithurin® SEAL 3.0 med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan. Låt ytan torka.
OBS! Det är viktigt att ytan blir mättad vid första appliceringen.
Polera/slipa ytan med LC Diamond Pad 1500 och vatten.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin® PROTEC appliceras.
En högblank yta skall framträda. Torrpolera aldrig.

Lithurin PROTEC
Lithurin PROTEC är ett impregneringsmedel som ökar fläckskyddet på betongytan.
Applicera 0,10–0,15 lit/m² Lithurin® PROTEC.
Applicera Lithurin PROTEC med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
Moppa av ytan med en fin mopp.
Var nog med att ytan blir mättad och Lithurin® PROTEC är jämnt fördelat på ytan.
Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
Låt ytan torka.
Polera ytan med LC Polish PAD 3000 och Betongsåpa 1:10 med vatten.
Alternativt polera ytan med LC Diamond Pad 3000 och vatten.
Torrpolera aldrig.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten och Betongsåpa 1:100 med vatten.

LC Diamond PADS
Glättarmaskin LC436 / 94,5 cm
Åkglättare LC900 / 94,5 cm
Art.nr 11680 Lindec® Polerskurskiva 4R (4x35cm) 14”
Art.nr 1362-2 Lindec® Fästplatta 35 cm (14”)
Art.nr 1373 LC Diamond 400 Pads 35 cm (14”)
Art.nr 1374 LC Diamond 800 Pads 35 cm (14”)
Art.nr 1375 LC Diamond 1500 Pads 35 cm (14”)

LC Diamond PADS
Kantmaskiner LC424 / 61 cm
Art.nr 1351 Monteringsskiva PAD
Art.nr 1362-3 LC Fästplatta 15 cm (6”)
Art.nr 1373-1 LC Diamond 400 Pads 15 cm (6”)
Art.nr 1374-1 LC Diamond 800 Pads 15 cm (6”)
Art.nr 1375-1 LC Diamond 1500 Pads 15 cm (6”)

LC Polish PADS 4R
Glättarmaskin LC436 / 94,5 cm
Åkglättare LC900 / 94,5 cm
Art.nr 11680 Lindec® Polerskurskiva 4R (4x35cm) 14”
Art.nr 1362-2 Lindec® Fästplatta 35 cm (14”)
Art.nr 1382 LC Polish Pad 1500, 35 cm (14”)
Art.nr 1358-2 LC Polish Pad 3000, 35 cm (14”)
Art. nr
Elektrisk åkglättare LC424E, LC436E, LC900

LC Polish PADS
Kantmaskiner LC424 / 61 cm
Art.nr 1351 Monteringsskiva PAD
Art.nr 1362 Kardborre fästplatta
Art.nr 1338 LC Polish Pad 1500, 61 cm
Art.nr 1339 LC Polish Pad 3000, 61 cm

Lindec betongprodukter

ab lindec och mer om att DAMMBINDA / DAMMBINDNING  BETONGGOLV - LITHURIN   HÅRDBETONG HARDCONCRETE - HERKULIT. Ytbehandling  BEHANDLA Härda IMPREGNERA betonggolv använd Lithuring behandlingar. Herkulit Hårdbetong ger SLITSTYRKA. För bästa betonggolv använd Herkulit  Vi har BETONG maskiner GLÄTTARE ÅKGLÄTTARE GLÄTTARBLAD