Lithurin Diamond pad system

Lithurin® Diamond pad

Fördelar:
Lithurinbehandlingen ökar slitstyrkan och tätheten av
ytan med upp till 20 ggr.
Kalciumfällningar från betongytan avlägsnas.
Friktion på ytan minimeras, vilket förenklar städning och
motverkar hjulspår från truckar.

Utförande: HARD / DENS / PROTEC
Lithurin HARD med LC Diamond PAD D800.
Lithurin DENS med LC Diamond PAD D1500/D3000.
Lithurin PROTEC med LC Polish PAD 1500/3000.

Förutsättning: nya betongytor
Maskinglättad betongyta
Endast vatten och plast som efterhärdning. Använd ingen krympspärr.
Betongkvalitet av min C30/C37.
Golvet skall härdas i minst 7 dagar vid en temperatur på 15 – 20 °C
Golvet skall härdas i minst 14 dagar vid temperatur på 10 – 15 °C
Vid lägre betongkvalitet förlängs härdningstiden.

Förutsättningar: gamla betongytor
Gamla betongytor skall rengöras. Slipa ytan med LC Clean Pad
D400 och vatten.
Nedsmutsade ytor skall förbehandlas med LimeWash.

Lithurin HARD

Lithurin Hard är ett impregneringsmedel som ökar tätheten och slitstyrkan på betongytan.
Applicera minimum 0,15-0,20 lit/m² Lithurin HARD.
Applicera Lithurin HARD med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
Låt materialet reagera i ca 15 min. Låt ytan torka.
Polera/slipa ytan med LC Diamond PAD D800 och vatten.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin DENS appliceras.
En jämn, sidenblank yta skall framträda.
Torrpolera aldrig.

Lithurin DENS

Lithurin DENS är ett impregneringsmedel som densifierar betongytan.
Applicera 0,15 lit/m² Lithurin DENS.
Applicera Lithurin DENS med en lagtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
Låt ytan torka.
OBS! Det är viktigt att ytan blir mättad vid första appliceringen.
Polera/slipa ytan med LC Diamond PAD D1500 och vatten.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin PROTEC appliceras.
En blankyta skall framträda.
Önskas en högblank yta Polera/slipa med LC Diamond PAD D3000 och vatten.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten. Inga rester får finnas kvar när Lithurin PROTEC appliceras.
En högblank yta skall framträda
Torrpolera aldrig.

Lithurin PROTEC

Lithurin PROTEC är ett impregneringsmedel som ökar fläckskyddet på betongytan.
Applicera 0,1–0,15 lit/m² Lithurin PROTEC.
Applicera Lithurin PROTEC med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
Moppa av ytan med en fin mopp.
Var nog med att ytan blir mättad och Lithurin PROTEC är jämnt fördelat på ytan.
Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
Låt ytan torka.
Polera ytan med LC Polish PAD 1500/3000 och Betongsåpa 1:10 med vatten.
Rengör ytan noggrant med kombiskurmaskin och vatten och Betongsåpa 1:100 med vatten.

Lindec betongprodukter